Sake Sashimi

$17.65

(salmon – 6 pieces)

1 Category